zapytania

0

Wyślij zapytanie/-a lub dodaj więcej.

Przed wysłaniem możesz edytować zapytania, klikając w przycisk 'Podgląd'

Wybierz język:

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Powrót do strony głównej
plakat_fundusze

Firma Zakład Produkcji Odzieży ARGOS Grażyna Korytowska otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na:

Projekt o nr WND-RPWP.01.02.04-30-105/14 pt.:" Zakup maszyn, oprogramowania, urządzeń do precyzyjnego termodruku, nadruków wielkopowierzchniowych, optymalnej ścieżki cięcia materiałów w produkcji odzieży".

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy, poprzez nowe, ulepszone usługi i wyroby, których świadczenie i produkcja jest możliwa dzięki inwestycji 2012-2014 polegającej na poszerzeniu parku maszynowego o nowe maszyny i urządzenia, które wyposażone są w nowe technologie, wsparte specjalistycznym oprogramowaniem, oraz dywersyfikacji wyrobów oferowanych przez ARGOS na rynku krajowym i zagranicznym. Osiągnięcie celu polegało na inwestycji w nową technologię przez zakup nowoczesnego sprzętu, który został optymalnie włączony w proces produkcyjny:

  • drukarka termotransferowa,
  • prasy: Alligator MAXI oraz Big-O-Lite,
  • maszyna do cięcia wielowarstwowego Cutter Kuris TexCut C3030 V movable.

W/w maszyny, urządzenia i specjalistyczne oprogramowanie zostały sprzężone z obecnie posiadanym przez firmę parkiem maszynowym. Dzięki inwestycji: poszerzono ofertę o nowe produkty i usługi, utworzono nowe miejsca pracy, zmniejszono koszty działalności, skrócono czas produkcji poprzez uwolnienie mocy produkcyjnych, oszczędność materiału, wzrost obrotów firmy, udoskonalono produkt i usługę. W ramach otoczenia: wytyczenie trendów produktowych i usługowych, pozyskano nowych Klientów, wzrost konkurencyjności marki i produktów poprzez poprawę jakości produkowanych wyrobów.

Wartość projektu: 455.989,15 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 273.593, 49 zł